Reports

Publications

ReportsThomsen, Jens Peter, Katrine Syppli Kohl, Mads Meier Jæger, Sofie Henze-Pedersen, Kirstine Karmsteen og Julie Lund Hansen. 2019. Læringsmiljøer i danske familier. København: VIVE (link)


Jæger, Mads Meier. 2008. Mere attraktive almene boliger? Effektevaluering af Omprioriteringsloven 2000. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, rapport 08:02.


Fridberg, Torben og Mads Meier Jæger. 2007. Frivillige i hjemmeværnet. København: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, rapport 07:18.


Kvist, Jon and Mads Meier Jæger. 2004. Changing the social rights and obligations of citizenship in Europe – The case of unemployment compensation, social assistance, and family benefits in the 1990s. National Report for the ISSA initiative: Strengthening the Security in Social Security.


Jæger, Mads Meier, Niels Ploug og Martin D. Munk. 2003. Ulighed og livsløb – analyser af betydningen af social baggrund. København: Socialforskningsinstituttet.